B2B-shop med försäljning till företag

Ökotex Standard 100

Ökotex Standard 100 är en av de ledande märkningarna för produkter som provats för innehåll av skadliga ämnen.

Vad betyder märkningen?
Om en vara bär märkningen  Oeko-tex Standard 100 kan du vara säker på att varje del av produkten  har testats för skadliga ämnen och därmed är ofarlig för människors  hälsa.

Testet utförs av oberoende OEKO-TEX®-partnerinstitut på  basis av en omfattande OEKO-TEX®-kriteriekatalog. I testet tar de hänsyn  till många reglerade och icke-reglerade ämnen, som kan vara skadliga  för människors hälsa. I många fall går gränsvärdena för STANDARD 100  utöver nationella och internationella krav. Kriteriekatalogen uppdateras  minst en gång per år och utökas med ny vetenskaplig kunskap eller  lagstadgade krav. Det är inte lätt för tillverkare och kunder att hålla  en överblick över rättsläget kring skadliga ämnen varje dag, experterna  från OEKO-TEX®-instituten gör detta åt dig. :)