B2B-shop med försäljning till företag

GOTS

Global Organic Textile Standard 

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell  miljömärkning för ekologisk textil som omfattar hela kedjan från råvara  till färdig textil; odling, plockning, beredning och tillverkning. Det  ställs krav på textilfibern, de kemikalier som används i bearbetningen  och på arbetsförhållanden i fabrikerna. 

  

Ekologisk odling

  

Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO är inte tillåtna.  Kriterierna omfattar regler för användning av kemikalier i odling och  beredning. Vattenreningsverk är obligatoriskt, operatörerna måste även  inneha en policy för att minimera slaggprodukter. Klorblekning är inte  tillåten.

  

Hälsa

  

Det är förbjuder att använda över ett visst gränsvärde av giftiga  tungmetaller, formaldehyd, blekningsmedel och aromatiska lösningsmedel. Även GMO är förbjudet, de färdiga textilprodukterna får inte innehålla  några hälsoskadliga ämnen.

  

Arbete

  

ILO:s kärnkonventioner ska följas. Det finns regler för en säker och  hygienisk arbetsplats, arbetarna får regelbunden hälso- och  säkerhetsträning och levnadslöner tillämpas.

  

Kvalitet

  

Det ställs höga krav på slitage, färg- tvätt och ljusbeständighet.

  

Kontroll

  

Oberoende kontroller görs av certifierade organ, dessa måste vara godkända revisorer enligt ISO 65.